تسلط بر خود

خود یا من تام یک ارگانیزم روحی-روانی زنده و پر جوشش است که باید در محیط زیست مناسب خویش نشو و نما کند به این منظور ،جزء ملکوتی آن باید (مواد غذایی روحی) لازم برای رشد خود و یا آنچه را که پختگی روحی می نامیم،از جزء بشری اش اخذ کند. اما فرایند تبادلات مناسب و متعادل میان جزء ملکوتی و جزء بشری به خود کار متعادل نیست بلکه بر قراری تعادل در تبادلات میان این دو،مداخله آگاهانه را ایجاب می کند.از این رو برای شناخت چند مفهوم اساسی از سازو کار این فرایند، لازم از از قبل بدانیم چگونه می توان به صورتی مثبت در تبادلات این دو جزء دخالت کرد.

چرا هميشه به هر دليلي يا بي هيچ دليلي ناراضي هستي ؟
حتي اگر همه چيز بروفق مراد باشد، باز احساس كمبود مي كني؛ مي داني گمشده تو چيست ؟هرگز به وجودت ، گوش فرا نداده اي .

آرزومند آن مباش كه چيزي جز آنچه هستي باشي، بكوش در كمال آنچه هستي باشي.
(  سنت فرانسيس دي سلز)

اگر از یک فرد خواسته شود که خیابانها را جارو بزند، او باید این کار را همانند نقاشی میکل آنژ، موسیقی بتهوون، و به زیبایی شعر شکسپیر انجام دهد. او باید خیابان را آنچنان خوب جارو بزند که همه بگویند اینجا یک رفتگر بزرگ زندگی می کند که کارش را خوب انجام می دهد.

یکشنبه, 21 اسفند 1390 05:34

زنده یاد احمد شالو"به کلینیک خدا رفتم"

نوشته شده توسط

به کلینیک خدا رفتم تا چکاپ همیشگی ام را انجام دهم، فهمیدم که بیمارم ...
خدا فشار خونم را گرفت، معلوم شد که لطافتم پایین آمده.
زمانی که دمای بدنم را سنجید، دماسنج 40 درجه اضطراب نشان داد.
آزمایش ضربان قلب نشان داد که به چندین گذرگاه عشق نیاز دارم، تنهایی سرخرگهایم را مسدود کرده بود ...

پنج شنبه, 11 اسفند 1390 05:42

اعتبارتان را خودتان میسازید

نوشته شده توسط

آیا کسی از شما هست که فردی را سراغ داشته باشد که همه از او به خوبی یاد میکنند و وقتی صحبت از او به میان می آید می گویید: "آدم خوبی است"؟ حتماً سراغ دارید. این فرد همان شخصی است که به میهمانی ها دعوتش می کنید، دوست دارید دامادتان شود، و همه ی این ها به این دلیل است که او فرد خوشنامی است. بله، داشتن آبرو و اعتبار نیک همه ی کارها را ساده تر می کند.

کاسبی پسرش را فرستاد تا راز خوشبختی را از فرزانه ترین انسان جهان بیاموزد. پسرک چهل روز در بیابان راه رفت، تا سرانجام به قلعه ی زیبایی بر فراز کوهی رسید. مرد فرزانه ای که پسرک میجست، آن جا میزیست.